Collegium

Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže. Pokud jste nenašli, co hledáte, zkuste požadovanou stránku sami vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

Výsledky

verejnost:materialy:barbara_storchova_rozhovor: 11 - počet výskytů
věci vložit, aniž by to bylo průhledně didaktické či banální, zatímco v pohádkách je to velmi šifrovan... mýty a vůbec umění jsou pak chápány jako projevy či výtvory kolektivního nevědomí. Skrze ně může každ... obětovaly silám, které měly zajistit příští úrodu či odvrátit katastrofu. Religionisté by tady nejspíš viděli boj řádu s chaosem či setkání se smrtí, darwinisté snahu šířit svoje geny... Toto jsou někt
verejnost:materialy:profesor_smekal_rozhovor: 5 - počet výskytů
kávám, jako třeba s personalisty významných firem či manažery nebo vysokoškolskými učiteli. **Tím se... edkládána a uvědomována. Je to de facto tvořivost či plodnost. Ale nemusí to být plodnost ve smyslu př... profesní, náboženská atd. Osobnostní disharmonie či desintegrace může pramenit z toho, že v některé d... ou roli ztotožnění se nebo aspoň inspirace lidmi, či jejich činy a jednáním, kteří jsou pro nás něčím
verejnost:ict_na_vzdelavacim_kurzu: 4 - počet výskytů
programů, jako jsou např. hry, diskuse, přednášky či rituály, ale také jistá oddělenost prostoru a čas... erém kurz probíhá. Často se jedná o nějakou chatu či táborovou základnu v přírodě, mimo ruch civilizac... ření internetových stránek a dokumentů (veřejných či neveřejných) s tím, že tyto mohou být editovány v... – „K získávání zpětné vazby nebo pro tvorbu anket či hlasování“ )Zounek, & Sudický, 2012, s. 94). • G
hlavni_stranka: 4 - počet výskytů
==== * Najít a přivézt jakýkoli citát, myšlenku či odstavec, který se podle vás zajímavě dotýká tématu pokory. * Přivézt knihu či jinou inspiraci do "instruktorské knihovničky". Se zkušeností z minu... si na lesní škole všichni rovni nehledě na funkce či získaná vyznamenání. * Pro zájemce: připravit d... gram, který představí nějaký zajímavý typ cvičení či sportu do letní série tzv. kultury těla. * Příp
verejnost:materialy:profesor_rican_rozhovor: 3 - počet výskytů
stává čas skautského slibu, rituálu, kterým skaut či skautka vyjadřuje vlastní rozhodnutí ke snaze o u... přízrak obézního děcka dřepícího před obrazovkou či monitorem. ** Jak můžeme, jako skauti, pracovat ... píše o nejrůznějších krizích, které život s větší či menší pravidelností přináší. Přitom se někdy říká
verejnost:materialy:stanislav_stech_rozhovor: 2 - počet výskytů
o vlastně také vychovává, vede to k určitému řádu či neřádu. To je pro odlišení těch dvou základních s... ká na začátku školní docházky. Leckde se rychleji či pomaleji vytrácí, vznikají pochybnosti. Kupodivu
verejnost:materialy:radim_palous_rozhovor: 2 - počet výskytů
ící do světa vždy nové tázání po tom, co právě my či co právě já mám činit. A tak lidské činění není ... „vnímá“, kde od sebe odstupuje, byť věkem starší či funkcí nadřízená, aby se sama ve své vychovatelsk
verejnost:instruktori: 2 - počet výskytů
vu financí, ale o výši daní nerozhoduje (bohužel, či bohudík?) a ministr ho neposlouchá ===== Mirabel... ývá k zastižení na jedné z linek důvěry) * vede či kolektivně vede Oikos ===== Ursus - Jaroslav Čer
verejnost:kdo_je_kdo: 2 - počet výskytů
rsů (nejen jako absolventi, ale i jako pořadatelé či instruktoři). Vůdcem Collegia je Mukóki - Filip H... na programu lesní školy (často formou přednášky, či diskuse). Koho jsme již mohli na Collegiu přivíta
verejnost:hoste: 1 - počet výskytů
na programu lesní školy (často formou přednášky, či diskuse). Zde najdete seznam některých z nich...
verejnost:ils_2012: 1 - počet výskytů
urgie, přípravu specifického programu pro dospělé či dospívající skauty a skautky. Během plnění úkolů
aktuality:instrutorske_predmety: 1 - počet výskytů
legia - každý přinesl věc, která je mu blízká tím či oním způsobem. Zatím můžete zkusit uhodnout, co k
verejnost:materialy:karel_plocek_rozhovor: 1 - počet výskytů
enzační. To znamená, že se doplňují a vyrovnávají či vyvažují. **Může s tímhle pracovat výchova?**
aktuality:bobr_sejmul_letajici_kolo: 1 - počet výskytů
ko stolní fotbálek, úžasné trampolínovité kreace, či posezení u večerního ohně. No a **jak to bylo s t
verejnost:ils_2015: 1 - počet výskytů
aktuality:o_duchovni_dimenzi_na_ils: 1 - počet výskytů
verejnost:instruktorske_hledani_na_collegiu_2010: 1 - počet výskytů
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0