Collegium

Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže. Pokud jste nenašli, co hledáte, zkuste požadovanou stránku sami vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

Výsledky

verejnost:materialy:terezie_dubinova_rozhovor: 134 - počet výskytů
yjadřuje to, o čem kniha opravdu je. Právě proto, že tam je jenom slovo „spirit“. Čili duch. Nová spiritualita nebo skutečná spiritualita je o tom, že se propojuje duch a tělo. Nebo duch, duše a tělo. ... ysoul“ jako jedno slovo. Těloduše. Tím naznačuje, že používáním slova „spiritualita“ vlastně pokračuje... nám málo. Vlastně ani o tělo nemusíme pečovat tak že si kupujeme každý rok nové, protože vnímáme jeho
verejnost:materialy:profesorka_hogenova_rozhovor: 76 - počet výskytů
vedl s **paní profesorkou Hogenovou**. Mám za to, že i tak je to náročné čtení. Jedním dechem ale dodávám, že ten text (díky jejím odpovědím) považuji za obohacující pro toho, **kdo se nezalekne** jeho ... sofie, tělesnost a další. // ---- \\ **Je zřejmé, že výchova je sounáležitostí člověka. Někdo říká, že je pokračováním rození nebo funkcí života. Existují různé pohledy na to, co má být cílem výchovy. E
verejnost:materialy:barbara_storchova_rozhovor: 73 - počet výskytů
hno pozdější už je více autorské. Je takový úzus, že Erben, Němcová a několik dalších jsou vnímáni jak... m, každý pohádku nějak modifikuje. Tím chci říct, že vymezení pohádky na základě lidovosti je vlastně ... východiskem většiny interpretací. **Znamená to, že původní pohádky mají něco, co autorské nemají?** ... mohou snažit to vyjádřit a zachytit, ale myslím, že to dokonale napodobit nejde. To, co je v pohádkác
verejnost:materialy:stanislav_stech_rozhovor: 67 - počet výskytů
l bych se bavit o výchově. My skauti deklarujeme, že usilujeme o výchovu. V čem je těžké být vychovate... hovu chápanou v takovém tom širokém slova smyslu, že všechno vychovává, pořád vychováváme. I to, jaký ... oje. Ať si vybere. A už se třeba zapomíná na to, že k tomu, aby si mohl vybrat, kvalifikovaně a způso... atd., to má větší platnost. Oni vlastně ukazují, že tím klíčovým úkolem nás vychovatelů je to, že my
verejnost:materialy:profesor_smekal_rozhovor: 56 - počet výskytů
bo nedělní výlety, skládal jsem slib. **Myslíš, že tě skauting ovlivnil pro další život?** Foglara ... Kiplingovu báseň „Když“, tak ta mě tak oslovila, že už jako seniorů – před sedmi lety – jsem měl v ro... ek, protože byl vlastenec, masarykovec, tak řekl, že budu chodit do Sokola. Takže jsem chodil i do Sok... tikomunista, mi psychologii nedoporučoval, s tím, že je to marxistické. Já jsem se pak hlásil na čínšt
verejnost:materialy:karel_plocek_rozhovor: 27 - počet výskytů
jsou přílišné redukcionismy. Jako kdybych řekl, že vy jste tolik a tolik uhlíku, tolik vodíku , atd.... jestli to dítě v noci křičí třeba jen proto, že chce mít společnost, nebo proto, že má hlad, nebo... iné smysly - má zrak, vnímá chvění, cítí třeba, že maminka k němu jde a obrací se, aniž ji slyší atd... glický název „attachment“. Jung kdysi dávno řekl, že každá duše žije ze vztahu. To je základní axiom.
verejnost:materialy:profesor_rican_rozhovor: 24 - počet výskytů
ě bude postupně vytvářet, ale dá se předpokládat, že půjde o spojení s tzv. rodinným skautingem. V čem... etická výchova. Ta spočívá stále především v tom, že dítě má před očima přesvědčivé vzory. Důležité je... o bylo nějak pozapomenuto, hodně v důsledku toho, že se nevyučuje náboženství, a naopak děti jsou krme... nie, tzv. druhého vzdoru a vnitřních zmatků. Tím, že dítě přivedeme ke skautskému slibu, umožníme mu,
verejnost:materialy:balu_rozhovor: 18 - počet výskytů
í je a zůstává nejen krásné, ale i věčné. Zdá se, že Tvá vlastní účast na lesní škole měla dlouhodobý ... rádci roverského věku, naivně jsme totiž čekali, že mlčení nebude dlouhé a chtěli jsme být připraveni... ve větším počtu jedině na pohřbech. Je zvláštní, že nejsilnější náboj naděje měli právě ti staří skau... lužbě. Snad pod vlivem jeho slov jsem se rozhodl, že už neobnovím svůj oddíl, ale budu pomáhat jeho ml
verejnost:ict_na_vzdelavacim_kurzu: 11 - počet výskytů
12, s. 9) Svatoš (in Průcha 2009, s. 272) uvádí, že „nové vzdělávací technologie tvoří nejméně tři sl... se do dění na kurzu. Z výše uvedeného je zřejmé, že pro kurz má nezastupitelnou roli osobní angažovan... nek a dokumentů (veřejných či neveřejných) s tím, že tyto mohou být editovány více různými lidmi. Přit... k, aby to nebylo nepříjemné, ale aby bylo zřejmé, že se průběžně všichni připravují na osobní setkání.
verejnost:instruktori_neco_vic: 11 - počet výskytů
(zavřená kniha asi uprostřed fotky). Kromě toho, že mi připomíná místa, která jsem navštívil, a lidi,... Nápadů si vážím. Už v tom slově ná-pad je ukryto, že je to něco, co nám není zcela k dispozici. Nemůže... si říci: "Teď dostanu nápad." Spíše se může stát, že na nás nějak padne, napadne. Podobně to vystihuje... h textů a snaze z nich něco získat. Myslím totiž, že samotné čekání na nápad přeci jen nestačí. Ještě
verejnost:materialy:radim_palous_rozhovor: 8 - počet výskytů
o tom smrtelném konci si člověk nemůže být jist, že je sladkým bezvědomým spočinutím – až sem sahá ... , tedy i ti skautští! Pohyb individuace znamená, že osudový úděl člověka je jedinečný. Je to pohyb po... totiž být pravě, autenticky, tj. zodpovědně, tak, že individuum skutečně žije sebe sama a že na sebe b... ovědné, mylné, jen zdánlivě správné žití znamená, že individuum žije nepravě, a tedy jako bytost bez a
verejnost:clanek_o_tom_jake_bylo_collegium_2006: 8 - počet výskytů
kendu naší instruktorské lesní školy a mám pocit, že něco končí. Ano, končí „pravidelné“ setkávání s ... uprostřed lesů! Z jiného pohledu však mohu říci, že nepříznivé počasí naše společenství dále sbližova... _leto:0020.jpg?250 |}} Za velký přínos považuji, že jsme měli pevný čas na praktické aplikování nabyt... tním kurzu. Snad nebudu přehánět, když prohlásím, že spolupráce „Plzeň – Ústí – Jablonec“ proběhla per
verejnost:ils_2012: 8 - počet výskytů
tou |25. – 28. října |Praha| Jsme přesvědčeni, že příprava na instruktorství – jak po stránce doved... cemi podílejí na programu ILŠ.) Vzhledem k tomu, že úkoly představují skutečné oblasti instruktorskéh... udoucí samostatné působení. Domníváme se přitom, že Collegium může být významným zastavením na životn... torskou kvalifikaci v podobě formálního uznání, a že může nabídnout inspiraci i těm, kdo tuto kvalifik
verejnost:ils_2015: 7 - počet výskytů
cemi podílejí na programu ILŠ.) Vzhledem k tomu, že úkoly představují skutečné oblasti instruktorskéh... udoucí samostatné působení. Domníváme se přitom, že Collegium může být významným zastavením na životn... torskou kvalifikaci v podobě formálního uznání, a že může nabídnout inspiraci i těm, kdo tuto kvalifik... jiných instruktorských škol. Naopak se domníváme, že v instruktorském vzdělávání v Junáku existuje víc
verejnost:instruktorske_hledani_na_collegiu_2010: 7 - počet výskytů
aktuality:o_duchovni_dimenzi_na_ils: 5 - počet výskytů
aktuality:profesor_smekal_bude_hostem_letosni_ils: 3 - počet výskytů
aktuality:rozhovor_s_prof._annou_hogenovou: 2 - počet výskytů
verejnost:inspirace: 2 - počet výskytů
aktuality:stripky_jak_se_predstavuje_collegium: 2 - počet výskytů
verejnost:instruktori: 2 - počet výskytů
aktuality:ils_ponorit_se: 2 - počet výskytů
verejnost:prihlasovani_na_ils: 2 - počet výskytů
verejnost:ils_2010: 1 - počet výskytů
aktuality:volna_mista_na_ils_2015_se_pomalu_zaplnuji: 1 - počet výskytů
aktuality:ils_2015_je_plne_obsazena: 1 - počet výskytů
aktuality:ils_2017_ma_naplnenou_kapacitu: 1 - počet výskytů
verejnost:kontakt: 1 - počet výskytů
hlavni_stranka: 1 - počet výskytů
aktuality:instruktorske_predmety_podruhe: 1 - počet výskytů
aktuality:ils_se_uskutecni_v_roce_2013: 1 - počet výskytů
verejnost:seminare: 1 - počet výskytů
verejnost:muzstviazenstvi2011: 1 - počet výskytů
aktuality:pripravy_collegia_2012_a_neco_malo_o_predchozich_rocnicich: 1 - počet výskytů
aktuality:retoricky_trenink_ve_fotografiich: 1 - počet výskytů
aktuality:instruktorska_inspirace: 1 - počet výskytů
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0