Collegium

Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže. Pokud jste nenašli, co hledáte, zkuste požadovanou stránku sami vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

Výsledky

verejnost:materialy:terezie_dubinova_rozhovor: 13 - počet výskytů
řekládáme „zasmála se v duchu“. To je velký posun od prožití toho, že ona něco slyší a prožívá. **Má... je to jednoznačně vyjádřeno. Ideje jsou vzdáleny od stvořeného světa.** On tomu věnoval hodně pozorn... vyšší duši. To je etická duše, která nás odlišuje od zvířat. A to je duše „ruach“. **Co když to nedě... vna malé fyzicky, ale v něčem se můžeme učit i my od nich. Vztah vzájemné úcty je možný, i když těm dě
verejnost:materialy:profesor_smekal_rozhovor: 9 - počet výskytů
aměřuje velkou pozornost na práci s mladými lidmi od dětského věku. Důležitou úlohu ale sehrává také v... hlavní téma během období dospívání – tedy zhruba od 10 – 12 do 18 let. Období, kterému se říká tradi... kolem osmnáctého roku. No, a jestliže v dospívání od deseti do osmnácti let probíhá proces plného uvěd... si to uvědomit. Když budeme uvažovat o skautech, od těch zhruba šesti let do deseti až dvanácti, tam
verejnost:materialy:profesorka_hogenova_rozhovor: 7 - počet výskytů
kého ohně? Logos. Co to je logos? To je ta spára. Od čeho vzniká slovo logos? Od legein. A legein znam... tak jeho činy se musejí stát pro nás odpověďmi. A od těch odpovědí my, kteří chceme toho člověka pozna... amou. To, kým je pro vás ten skaut, můžeme vzít od Junga. On krásně říká: když přede mnou sedí člově... d. Ale svět, pak to řekne krásně Patočka, svět je od světla. Licht německy světlo, řekne Heidegger, je
verejnost:materialy:balu_rozhovor: 7 - počet výskytů
Oheň, Symboly, Tři uhlíky ze starého ohně, Klíče od domova,…). Byl zpravodajem Ústřední rady Junáka p... ť o instruktorování na lesních kurzech a školách. Od koho ses učil instruktorovat Ty?** Má inspirace ... erých už byla řeč. Hlavně jsem se ale učil, nejen od mladých vůdců/sám jsem v tu dobu prožil padesátku/, ale i od dětí v oddílech, ke kterým jsem měl velice blízko pro blízkost s jejich vůdci a vůdkyněm
verejnost:ict_na_vzdelavacim_kurzu: 6 - počet výskytů
ifikace jednotlivých kurzů) většinou dospívající (od 15 let) a mladí dospělí (mezi 20 a 30 lety). Čast... rodě, mimo ruch civilizace, což umožňuje oddělení od některých rušivých vlivů, koncentraci na program ... až po skončení kurzu. Je to jednak dostupnost dat od různých instruktorů a účastníků v době, kdy jsou ... é jako podklad pro hodnocení využít zpětnou vazbu od účastníků. Když bude provedena s časovým odstupem
verejnost:materialy:stanislav_stech_rozhovor: 5 - počet výskytů
m školním věku spíše, dělat cokoli. Oni očekávají od dospělých program. Třeba naznačený, třeba proprac... ítě uvědomovalo dejme tomu, že třeba to, co slyší od jiných, je možná zvláštní, že to stojí za promyšl... iná záležitost než třeba škola v regionu odlehlém od centra, kde všichni znají jenom tu jednu základní... ozená energie, tak ať si chvíli hrají tady, ať si od ruky malují pravoúhlé trojúhelníky. A pak tady má
verejnost:materialy: 5 - počet výskytů
odstatě lidství]] ====== Články a rozličné texty od instruktorů Collegia ====== Pokud článek není k d... epšete své porady]], časopis Skauting - manuály, od Verči * [[http://krizovatka.skaut.cz/organizace... 1/ |Jak na emaily?]], časopis Skauting - manuály, od Vítka * [[http://krizovatka.skaut.cz/organizace... -4481/ |O bodování]], časopis Skauting - názory, od Opičáka * [[http://krizovatka.skaut.cz/organiza
verejnost:materialy:profesor_rican_rozhovor: 5 - počet výskytů
ychologa Pavla Říčana na skautskou stezku životem od benjamínků po dospělé.//** \\ ---- \\ //Prof. P... čerstvě pojmenoval novou věkovou kategorii – děti od 5 do 7 let. Bude jim říkat benjamínci. Programový... společnost, například společnost jeho vrstevníků, od něj čeká něco jiného než dosud. Tady se hraje o ... apř. o duchovní rozměr života, který je skautingu od počátku vlastní. Jak je to třeba s potřebou dospě
verejnost:materialy:radim_palous_rozhovor: 4 - počet výskytů
není konsekvencí hluboké reflexe, ale je tu hned od počátku jako lidské porozumění běžnému bytí – jak... tento smrtelník, tato bytost existující živě jako od narození do smrti a díky vědomí svých konců je zn... o světa jakožto to, co člověka radikálně odlišuje od všech ostatních bytostí: je jen tam, kde bytost p... uje sama sebe, kde se bytost „vidí“, „vnímá“, kde od sebe odstupuje, byť věkem starší či funkcí nadříz
verejnost:materialy:karel_plocek_rozhovor: 4 - počet výskytů
o je jistě správné, ale má to své meze. Ty se pak od určité fáze začaly překračovat. Každý máme kolem ... nostikovat dítě nemůže pedagog. Já mám své břicho od narození, něco o něm díky studiu anatomie vím, al... ez vzdělání. Vzdělání je relativně mladý jev, tak od zemědělského horizontu. Fylogeneticky vzato je m... poškození, které se ani neurologicky nerozpozná. Od nejútlejšíhjo věku může mít převrácený rytmus s
verejnost:ils_2012: 3 - počet výskytů
olu**, která se instruktorskému vzdělávání věnuje od roku 1999. Collegium představuje **praxi** v řadě instruktorských metod (od rétoriky a lektorství přes dramaturgii k programu) a hledá také cesty do... lefonu uvedených v kontaktních údajích. ==== Co od Collegia nečekejte ==== Jakožto instruktorská les
verejnost:vice_o_collegiu: 2 - počet výskytů
orská lesní škola ===== ILŠ Collegium funguje již od roku 1999. [[verejnost:ils_2010|V roce 2010 probě... ske_lesni_skoly|proběhlé ročníky]] Několik slov od účastníku ILŠ: * {{:verejnost:hamoun-collegium
verejnost:jeste_je_slysim: 2 - počet výskytů
dším kraji \\ sníh ještě se bránil \\ a vítr bral od úst slova, \\ ale u krbu bylo teplo. \\ \\ Přest... \\ Pro přání otcovo\\ provdána mladičká\\ daleko od domova,\\ do vlčího kraje,\\ doprostřed lesů,\\ n
verejnost:materialy:barbara_storchova_rozhovor: 2 - počet výskytů
o vědomě vydobyl, ale protože je k tomu předurčen Od začátku bývá něčím odlišný, poznamenaný, něčím se... nout z běžného života, běžného rytmu, oddělit se od ostatních a - prožít nějaké odříkání či přímo utr
aktuality:pripravy_collegia_2012_a_neco_malo_o_predchozich_rocnicich: 2 - počet výskytů
aktuality:o_duchovni_dimenzi_na_ils: 2 - počet výskytů
verejnost:ils_2006: 1 - počet výskytů
verejnost:instruktori_neco_vic: 1 - počet výskytů
aktuality:instrutorske_predmety: 1 - počet výskytů
aktuality:pristi_ils_2017: 1 - počet výskytů
aktuality:aktualizace: 1 - počet výskytů
verejnost:muzstviazenstvi2011: 1 - počet výskytů
aktuality:kruh_ils_-_podzim_2014: 1 - počet výskytů
verejnost:ils_2015: 1 - počet výskytů
aktuality:prihlasovani_na_ils_zahajeno: 1 - počet výskytů
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0