Collegium

Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže. Pokud jste nenašli, co hledáte, zkuste požadovanou stránku sami vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

Výsledky

verejnost:materialy:profesorka_hogenova_rozhovor: 216 - počet výskytů
sem vedl s **paní profesorkou Hogenovou**. Mám za to, že i tak je to náročné čtení. Jedním dechem ale ... ení nebo funkcí života. Existují různé pohledy na to, co má být cílem výchovy. Existuje ale nějaký obe... říká Jarka Pešková a říká také Patočka a vychází to z Platóna. Výchova je vlastně uvedení na cestu, na které má člověk jeden úkol. Poznávat sám sebe. To je ten nápis, co byl napsán v Delfách: Gnóthi sea
verejnost:materialy:terezie_dubinova_rozhovor: 213 - počet výskytů
**Dá se pojmenovat, co míníme spiritualitou, co to vlastně je?** To je trochu problém. Já termín sp... ím něco představí. Ve skutečnosti ale nevyjadřuje to, o čem kniha opravdu je. Právě proto, že tam je j... jeho moudrosti byla vlastně odpírána. **A není to někdy i naopak, jakoby duch neměl žádný význam ne... byl? ** My dnes vlastně žijeme v druhém extrému. To je přirozené vyrovnávání. Jako by nějaké kyvadlo
verejnost:materialy:stanislav_stech_rozhovor: 161 - počet výskytů
je nebo deformuje, jestli prospívá nebo škodí?** To je velmi obtížné říct nějak jednoduše a univerzál... aprosto přesně konkrétními postupy, je jedna věc. To není jenom ve škole. Ve volnočasových aktivitách, v nějakém oddíle to máte promyšleno, je tam zcela jasný cíl, čeho chcete dosáhnout. Je to uzavřená... myslu, že všechno vychovává, pořád vychováváme. I to, jaký má dítě dětský pokoj, jakou tam má postel,
verejnost:materialy:karel_plocek_rozhovor: 103 - počet výskytů
y učení musí proběhnout, a když neproběhnou, tak to představuje komplikaci do budoucna. Dítě se rodí ... bo jako „druhou signální soustavu“ (I.P.Pavlov). To jsou přílišné redukcionismy. Jako kdybych řekl, ... ik uhlíku, tolik vodíku , atd. Jistěže jste, ale to není zdaleka všechno a podstatu života to nevysvětluje. **Nevypovídá to o podstatě.** To je ono. Jde tedy o velice specifický vývoj. Dítě se naro
verejnost:materialy:barbara_storchova_rozhovor: 83 - počet výskytů
Barbarou Storchovou=== **Mohla byste říct, co je to pohádka?** To není úplně jednoduché, protože ten... adici se pod pojmem lidová pohádka nicméně rozumí to, co sebrali klasičtí pohádkáři jako Erben, Němcov... idovosti je vlastně problematické. Ale zároveň je to rys, který je podstatným východiskem většiny interpretací. **Znamená to, že původní pohádky mají něco, co autorské nemají?** Ano. Jsem o tom přesv
verejnost:materialy:profesor_smekal_rozhovor: 67 - počet výskytů
pali, atd. Což pro mě bylo dost významné, protože to bylo vlastně moje dětství. Tatínek se do Prostěj... udet – začali Němci vytloukat výkladní skříně. **To Ti bylo kolik, asi?** Rok. Byl jsem vytoužený je... přihlásit. Stal jsem se vlčetem a intenzivně jsem to prožíval, jezdil jsem na sobotní nebo nedělní výl... katolického skautu, tajného. V padesátém roce. **To bylo to dnešní cyrilometodějské gymnázium?** To
verejnost:materialy:profesor_rican_rozhovor: 38 - počet výskytů
. Co jim po této stránce dáte v předškolním věku, to jako když vytesáte do kamene. ** Vlčatům a světl... omáhat? ** Svědomí vzniká v předškolním věku, a to identifikací s rodiči, s jejich smyslem pro dobro... před očima přesvědčivé vzory. Důležité je ovšem i to, jak se o etickém jednání mluví, co dětem čteme a... a na druhé straně třeba zbabělost nebo špinavost, to má svůj význam, protože v jazyce je jaksi zakódov
verejnost:materialy:balu_rozhovor: 30 - počet výskytů
jsem absolvoval LŠ a její vůdce, br. E.Štáfl-Káj, to opravdu uměl a uměli to i jeho spolupracovníci, o... ovolání. Z těch předchůdců mi ale něco zbylo, byl to cenný pramen pro hledání inspirací, když se tak š... znam. Skončili jsme, oblékli šedé šátky a brzy na to všechno skončilo. Na veřejnosti to tak vypadalo, ... lábla i naděje. Oživla až mnohem, mnohem později. To už se naše LŠ začala měnit v pohřební bratrstvo,
verejnost:materialy:radim_palous_rozhovor: 14 - počet výskytů
“!?! Uvozovky naznačují jisté rozpaky nad tím, co to vlastně je – vždyť okolnosti konkrétního lidství ... o, protože podmínkou lidské autenticity, je právě to, lidsky authenticus (= sám, vlastní, svůj), volně... y přísluší každé bytosti – co tedy je pro lidství to specifické, lidsky originální? Není náznak odpově... pokud lidský; i když i jiné bytosti hledají, není to hledání, co si počít, nýbrž je to pátrání vždy ji
aktuality:o_duchovni_dimenzi_na_ils: 11 - počet výskytů
k frekventantů – se hlásí k víře. Zároveň máme za to, že křesťanství výrazně ovlivnilo tzv. západní ku... ého světa, ve kterém všichni žijeme bez ohledu na to, zda se považujeme za věřící nebo ne. Od počátku ... do společných ceremoniálů či rituálů. Nevnímejte to, prosím, jako vnucování. Rád bych uvedl několik p... utečnosti nikdy neodehrál, přesto lze říci, že je to velký a pozoruhodný příběh. I křesťanství je možn
verejnost:instruktori_neco_vic: 9 - počet výskytů
tální vhled**, doplňující [[verejnost:instruktori|to základní]] ;] Instruktoři dodali jeden a více **p... si vážím. Už v tom slově ná-pad je ukryto, že je to něco, co nám není zcela k dispozici. Nemůžeme si ... ůže stát, že na nás nějak padne, napadne. Podobně to vystihuje z latiny odvozená in-spirace: v-dechnut... . ===== Nibowaka ===== Nebudu vám prozrazovat, co to jméno v řeči myanoských Sinawů znamená. Rád jsem
verejnost:ils_2012: 9 - počet výskytů
lněný užitkem pro vzdělání i pro osobní život. Je to příležitost vystoupit z každodenního shonu a pono... na 31. ledna 2013.** V případě naplnění kapacity to bude dříve. ===== PODMÍNKY PŘIJETÍ ===== Podmín... xe, tak k vnitřnímu životu jednotlivců. Jde nám o to, aby naši frekventanti hledali svou instruktorsko... rocvičovat dovednosti, nejen setkat se s druhými. To vše má jistě velkou hodnotu. Jde ale také o příle
verejnost:instruktorske_hledani_na_collegiu_2010: 8 - počet výskytů
?250}} Někdy se může člověku v životě stát, že má to štěstí a ocitne se ve společenství lidí, kteří se... skrze vlastní životní příběhy. Je patrné, že je to také volba té mnohdy trnitější nebo přinejmenším ... ždý se pak stává partnerem pro dialog, stojí-li o to. Collegiátnímu sboru je vlastní úsilí o pokoru, ... u je zamýšlena snaha a schopnost vidět pravdivé a to uznat jako střelku. Člověk se tak nedostává do po
verejnost:ils_2015: 7 - počet výskytů
xe, tak k vnitřnímu životu jednotlivců. Jde nám o to, aby naši frekventanti hledali svou instruktorsko... rocvičovat dovednosti, nejen setkat se s druhými. To vše má jistě velkou hodnotu. Jde ale také o příle... bezpečné podmínky. Při zachování soukromí. Jde o to, aby budoucí instruktor nahlížel sám sebe. Jak hl... říležitost, kterou může využít každý sám za sebe. To platí pro všechny oblasti ILŠ. Nevedeme frekventa
verejnost:ict_na_vzdelavacim_kurzu: 7 - počet výskytů
verejnost:inspirace: 7 - počet výskytů
verejnost:instruktori: 5 - počet výskytů
aktuality:ils_ponorit_se: 4 - počet výskytů
verejnost:foto_2006: 3 - počet výskytů
aktuality:instrutorske_predmety: 3 - počet výskytů
aktuality:instruktorske_predmety_podruhe: 3 - počet výskytů
aktuality:pripravy_collegia_2012_a_neco_malo_o_predchozich_rocnicich: 2 - počet výskytů
verejnost:vice_o_collegiu: 2 - počet výskytů
aktuality:rozhovor_s_prof._annou_hogenovou: 2 - počet výskytů
verejnost:clanek_o_tom_jake_bylo_collegium_2006: 2 - počet výskytů
verejnost:snidane: 2 - počet výskytů
aktuality:bobr_sejmul_letajici_kolo: 2 - počet výskytů
verejnost:ils_2010: 1 - počet výskytů
verejnost:jeste_je_slysim: 1 - počet výskytů
aktuality:collegium_2013_prave_skoncilo: 1 - počet výskytů
aktuality:rozhovory_do_skautskeho_sveta: 1 - počet výskytů
aktuality:jak_se_pripravuje_ils_collegium: 1 - počet výskytů
verejnost:kdo_je_kdo: 1 - počet výskytů
hlavni_stranka: 1 - počet výskytů
aktuality:stripky_jak_se_predstavuje_collegium: 1 - počet výskytů
verejnost:seminare: 1 - počet výskytů
aktuality:proc_neni_ils_kazdy_rok: 1 - počet výskytů
aktuality:retoricky_trenink_ve_fotografiich: 1 - počet výskytů
aktuality:rozhovor_s_baluem: 1 - počet výskytů
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0