Collegium

Inspirace

„Zkušenost není to, co člověka potká, ale to, co člověk udělá s tím, co ho potkalo.“
A. Huxley

Vnímáme instruktorství jako něco dynamického. Jako součást dynamiky životní, se kterou má být propojeno. Zkušenost považujeme za příležitost, která se stále nabízí a která je důležitá na cestě k moudrosti. I v instruktorství proto považujeme za důležité dát prostor dorůstání a zrání. To je něco, co nelze uspěchat, ale zle si to uvědomovat. Je to něco, co přesahuje možnosti a rámec Instruktorské lesní školy, k čemu ale může ILŠ být zajímavým východiskem.„Vím, že největší a nejtěžší umělecké dílo je život. V každém člověku je ustavičně činný skrytý umělec.“
O. Březina

Život je to, oč nám jde. Život jako nesamozřejmé dobrodružství, které vyžaduje stálé tvoření. Člověk je příběh, ještě něco víc než genetický kód. Život je směřování, život je pro drama. Skauting je úsilí o dobrý život. Instruktorství je hledání cest.„Studujte posvátné věci, abyste je nejen znali, ale také dělali. Až zavřete knihu, podívejte se kolem sebe i do sebe a zeptejte se, zda vaše ruka dokáže proměnit ve skutek něco z toho, co jste se naučili.“
Mojžíš z Evreux, 1240 po Kristu

Zdá se, že slovo „užitek“ v sobě nese větší hodnotu než „úspěch“. O užitek nám jde, o to, aby čas strávený na Collegiu byl k něčemu dobrý. Přejeme našim absolventům i všem skautským sestrám a bratřím, aby přinášeli užitek. Užitek, který pramení z posvátného.


Další inspirativní texty

Ještě je slyším Příběh collegia 2006 - výběr z veršů Gábriely Šťastné

Text o hlubším významu slov, která se váží k instruktorské lesní škole Collegium…

verejnost/inspirace.txt · Poslední úprava: 2011/12/12 20:19 autor: Opicak
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0