Collegium

Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže. Pokud jste nenašli, co hledáte, zkuste požadovanou stránku sami vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

Výsledky

Odpovídající stránky:

verejnost:ils_2012: 8 - počet výskytů
uktorskou lesní školu**, která se instruktorskému vzdělávání věnuje od roku 1999. Collegium představuje **pra... Podmínky přijetí na Collegium odpovídají Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. V odůvodněných přípa... praxi v přípravě, vedení nebo zabezpečování akcí vzdělávání činovníků v rozsahu alespoň 9 dnů (např. jako lek... získání instruktorské kvalifikace podle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. Podmínkou jejího udě
verejnost:ils_2015: 7 - počet výskytů
Podmínky přijetí na Collegium odpovídají Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. V odůvodněných přípa... praxi v přípravě, vedení nebo zabezpečování akcí vzdělávání činovníků v rozsahu alespoň 9 dnů (např. jako lek... získání instruktorské kvalifikace podle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. Podmínkou jejího udě... ch škol. Naopak se domníváme, že v instruktorském vzdělávání v Junáku existuje více pozoruhodných alternativ n
verejnost:ict_na_vzdelavacim_kurzu: 7 - počet výskytů
la jako seminární projekt v rámci předmětu ICT ve vzdělávání při studiu na Ústavu pedagogických věd na FF MU. ... návazností se umocňuje jejich celková působnost. Vzdělávání na kurzech často usiluje o propojení poznávání ko... uje e-learning využívání ICT pro dálkovou podporu vzdělávání. Pro podrobnější definici viz např. Zounek, & Sud... idaktickým promyšlením cílů a prostředků takového vzdělávání, jednak osvojením si odpovídajících ICT nástrojů
verejnost:materialy:karel_plocek_rozhovor: 5 - počet výskytů
ních chorob, ale přiměřeně věku.. **O výchově, vzdělávání a pedagogice:** Američané mají jediný termín : education. To je vzdělávání. U nás ale dávno rozlišujeme mezi vzděláváním a výchovou. **Moderní pedagogika ale opravdu spíš nerozlišuje výchovu a vzdělávání a přiklání se právě k pojmu edukace. ** To je ch... Pedagogika je vědou o metodách a cílech výchovy a vzdělávání. Pedagogika není vědou o dítěti. Vědou o dítěti j
verejnost:materialy:profesor_smekal_rozhovor: 3 - počet výskytů
d dětského věku. Důležitou úlohu ale sehrává také vzdělávání dospívajících a dospělých. Velmi totiž záleží na ... žitková pedagogika tohle objevila jako klíčové ve vzdělávání. A jedním z cílů skautingu by mělo být naučit hod... zážitkové pedagogiky. **Když mluvíme o výchově a vzdělávání, jak se díváš na partnerství mezi vzdělávaným a v
verejnost:materialy:balu_rozhovor: 2 - počet výskytů
ie v trojlístku.// **Budeme se bavit o skautském vzdělávání a zvlášť o instruktorování na lesních kurzech a š... o získávat. Obecně je krásné, že zájem o skautské vzdělávání trvá. Nové je na tom, že už mu předcházejí prožit
aktuality:o_instruktorskem_vzdelavani: 2 - počet výskytů
====== O instruktorském vzdělávání na blogu VRJ ====== Zpravodajka Junáka pro vzdělávání, Rozárka, před časem
verejnost:materialy:terezie_dubinova_rozhovor: 2 - počet výskytů
č židovské ženy nestudují, proč jsou vyloučeny ze vzdělávání, jedna z odpovědí říkala, že ženy to vlastně nepo... oušíme pozitivisticky definovat člověka. Např. ve vzdělávání aktuálně hledáme klíčové kompetence. Nebo něco, č
verejnost:instruktori_neco_vic: 1 - počet výskytů
zlém – pro obojí se hodí a obojí má ve výchově a vzdělávání sebe sama i druhých svůj význam. Záleží na okolno
verejnost:vice_o_collegiu: 1 - počet výskytů
Naše [[verejnost:akce|aktivity]] jsou zaměřeny na vzdělávání dospělých, zejména skautských instruktorů. ====
hlavni_stranka: 1 - počet výskytů
Naše [[verejnost:akce|aktivity]] jsou zaměřeny na vzdělávání dospělých, zejména skautských instruktorů. *
verejnost:materialy:stanislav_stech_rozhovor: 1 - počet výskytů
ncouzských vztahů a za zásluhy v oblasti výchovy, vzdělávání, vědy a výzkumu.// **Chtěl bych se bavit o vých
verejnost:materialy: 1 - počet výskytů
y o instruktorských kompetencích a instruktorském vzdělávání}} ---- {{:verejnost:bobruv_clanek_o_ils_2006.do
verejnost:collegium_hlubsi_vyznam_slov: 1 - počet výskytů
rientovaná na oblast výchovy, formace, motivace a vzdělávání dospělých a dospívajících. K přípravě budoucích i
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0